λογιστικό γραφείο Θεσσαλονίκη

 

 

 logistis

Περιγραφή της Εταιρείας

Η ιστορία της εταιρείας μας ξεκινά την πορεία της το 1984, όταν ο Ηλίας Αμανατίδης ιδρύει το πρώτο ιδιόκτητο λογιστικό γραφείο επί της οδού Βιζύης 20 και Δαρδανελίων 51 στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Η σκληρή δουλεία καθώς και η αφοσίωση του σε αυτήν, οδήγησε γρήγορα στην ίδρυση του δεύτερου λογιστικού γραφείου στην περιοχή της Επανομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 20. Ο αξιόλογος αυτός επιχειρηματίας, απόφοιτος της ανωτάτης βιομηχανικής σχολής Θεσσαλονίκης, με τις δυνατότητες του, απέκτησε γρήγορα ένα ευρύτατο και ασφαλώς αξιόλογο πελατολόγιο. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών μας και φυσικά η παροχή οικονομικών συμβουλών, ικανών να προσφέρουν λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Ως επιχείρηση αντιμετωπίζουμε σαν πρόκληση το ιδιαίτερα ευμετάβλητο οικονομικό και φόρο-νομικο περιβάλλον και λαμβάνουμε ικανοποίηση καθώς βλέπουμε ότι οι πελάτες μας αφοσιώνονται απερίσπαστα και με ζήλο αποκλειστικά στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η εταιρία μας στελεχώνεται αποκλειστικά και μόνο από απόφοιτους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Φροντίζουμε, τα στελέχη μας να βρίσκονται συνεχώς στο κέντρο των εξελίξεων, ενημερωμένα και άκρως πληροφορημένα σχετικά με τα οικονομικά –φορολογικά δρώμενα και τις μεταβολές που αυτά υφίστανται. Τέλος, μεριμνούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μας στον κλάδο, η οποία θεωρείται απαραίτητη για μια αποδοτική συνεργασία με τους πελάτες μας, αυτό επιτυγχάνεται με την συστηματική παρακολούθηση σεμιναρίων εξωτερικών αλλά και ενδοεταιρικών αλλά και με συνδρομές σε φόρο-νομικές βάσεις δεδομένων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Εταιρία μας είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει Α τάξη λογιστή φοροτέχνη. Έχει πιστοποιηθεί Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Σώμα Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου "Accosiation of International Accountants" ,κατέχει πιστοποίηση στη σύνταξη κτηματολογίων και είναι ενταγμένος στο μητρώο αξιολογητών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ του ΕΦΕΑΠΑΕ.