Αποφάσεις - εγκύκλιοι

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. ΔΕΔ 585/2022 - Διεθνείς μεταφορές μέσω τουριστικών λεωφορείων αλλοδαπής εταιρίας - Προϋποθέσεις της μόνιμης εγκατάστασης - ΦΠΑ και τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ανάλογα με τις διανυθείσες αποστάσεις

  Διεθνείς μεταφορές μέσω τουριστικών λεωφορείων αλλοδαπής εταιρίας - Προϋποθέσεις της μόνιμης εγκατάστασης - ΦΠΑ και τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ανάλογα με τις διανυθείσες αποστάσεις
 2. Άρθρα - Χρήση 2021: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist και οδηγίες 120 σημείων

  Χρήση 2021: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist και οδηγίες 120 σημείων
 3. ΣτΕ 2808/2020 - Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΒΣ - Νe bis in idem - Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης

  Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΒΣ - Νe bis in idem - Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης
 4. ΣτΕ 866/2021 - ΟΓΑ - Αρχή της τυπικής ασφάλισης

  ΟΓΑ - Αρχή της τυπικής ασφάλισης
 5. Ε.2043/2022 - Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή Καν. (ΕΕ) 2022/428

  Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή Καν. (ΕΕ) 2022/428