Κοινότητα λογιστών (νέα θέματα)

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. ΦΠΑ από επιχειρήσεις με απαλλασσόμενη δραστηριότητα

  Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δραστηριότητες ενταγμένες στο ΦΠΑ και απαλλασσόμενες του ΦΠΑ (π.χ. ιατρός και πώληση βιβλίων) εφόσον τα έσοδα και τα έξοδα καταχωρούνται διακριτά ανά δραστηριότητα στο βιβλίο εσόδων εξόδων, μπορούμε στην δήλωση ΦΠΑ να συμπεριλάβουμε στο σκέλος των εισροών μόνο τις δαπάνες που αφορούν την ενταγμένη στο ΦΠΑ δραστηριότητα και στο σκέλος των εκροών τα έσοδα που αφορούν την ενταγμένη στο ΦΠΑ δραστηριότητα (301 έως 303) και τα έσοδα που αφορούν την απαλλασσόμενη από ΦΠΑ δραστηριότητα (310); Θα πρέπει οπωσδήποτε να προβούμε σε διακανονισμό των κοινών δαπανών ακόμα και αν αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στις εισροές του εντύπου Φ2;

 2. Πωλήσεις παγίων

  Στις πωλήσεις παγίων που κατά την αγορά δεν έχουμε εκπέσει το ΦΠΑ από επιχειρήσεις ενταγμένες στο ΦΠΑ (π.χ. ιχ αυτοκίνητο, μηχανάκι) ή πάγια που αγοράστηκαν για δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ από επιχειρήσεις ενταγμένες στο ΦΠΑ (π.χ. ιατρός, λογοθεραπευτής με πωλήσεις βιβλίων) είναι σωστό να εκδοθεί το τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ και χαρτοσήμου; Η απεικόνιση στο έντυπο Φ2 και στις δύο περιπτώσεις θα είναι μόνο στον 310 και όχι στον 312;

  Ευχαριστώ 

 3. Πρόγραμμα Γέφυρα - Συνδικαιούχοι

  Καλησπέρα,

  Παρακαλώ τα φώτα σας αν σας έχει τύχει αντίστοιχη περίπτωση.

  Το θέμα αφορά το όριο καταθέσεων για το οποίο αναφέρεται οτι "Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης".

  Όταν στην κατάθεση είναι συνδικαιούχοι οι δύο σύζυγοι, τότε υπολογίζεται το ποσό της κατάθεσης 2 φορές, μια φορά για τον κάθε ΑΦΜ παρά το γεγονός οτι η κατάθεση στην πλατφόρμα φέρει τον ίδιο κωδικό (αριθμό λογαριασμού).  

  Μίλησα με σύμβουλο από την ΕΓΔΙΧ και μου είπε είναι λάθος της τράπεζας. Μίλησα με την τράπεζα και μου λέει οτι δεν έχουν πάρει οδηγίες για επιμερισμό του ποσού των καταθέσεων σε περίπτωση συνδικαιούχων. 

  Έχω υποβάλει σχετκό ερώτημα, αλλά 10 μερες μετά δεν έχω λάβει απάντηση.

  Έχετε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο; Πώς το επιλύσατε;

  Ευχαριστώ

   

 4. Παράταση ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου amp; Απριλίου

  Καλημέρα σας ,

   

  θα ήθελα μια διευκρίνηση για την πληρωμή των ασφαλιστικών  εισφορών σε εταιρεία με νοσοκομειακό αντικείμενο ΚΑΔ 86.10 , αν οι μήνες Μάρτιος 2020 και Απρίλιος 2020 είναι στην παράταση εως 30/04/2021 . 

  Σας ευχαριστώ πολύ

   

   

 5. γρίφος με λογιστική φορολογική αντιμετώπιση αγοράς λογισμικού - χρήσης λογισμικού για λογιστή

  Καλησπέρα,

  το πραγματικό γεγονός είναι η αγορά λογιστικού προγράμματος. Για την ακρίβεια η άδεια χρήσης του βεβαίως. όχι τον ίδιο τον κώδικα. Η πληρωμή, μου δίνει δικαίωμα χρήσης για Χ χρόνια από τώρα.

  Κάτι σαν προπληρωμή δηλαδή.

  α) Θα το θεωρήσουμε αγορά παγίου ή έξοδο; Στα φορουμ "ψιλό"-διαιρεμένες είναι οι απόψεις. Εγώ νομίζω είναι έξοδο. Δεν αγοράζω κώδικα. Αγοράζω το δικαίωμα χρήσης.

  β) Είτε έξοδο είτε πάγιο, το ποσό που κατεβλήθη θα πρέπει να εκπέσει του ΦΠΑ στο τωρινό τρίμηνο θεωρώ. Σωστά; όχι δια 3, αλλά ολόκληρο το ποσό.

  γ) Διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλα θα πρέπει να καταχωρηθεί όλο το ποσό επίσης σαν πραγματικό γεγονός στα βιβλία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπλέξω με λογιστικές διαφορές και με +- μεταξύ ετών. 

  Κάνω λάθος στον συλλογισμό μου;

  ή

  το θεωρώ αγορά παγίου;

  α) το καταχωρώ σαν πάγιο

  β) οπότε εκπίπτει σαν ΦΠΑ παγίου πάλι όλο το ποσό

  γ) στα βιβλία το καταχωρώ

  δ) το αποσβαίνω όλο (αξία<1500)

   

  ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια γνώμη..