Κοινότητα λογιστών (νέα θέματα)

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. Εισόδημα Αγρότη από πώληση γεωργικού εξοπλισμού

  Αγρότης πρόκειται να πουλήσει πάγιο εξοπλισμό (Γεωργικό ελκυστήρα) πλήρως αποσβεσμένο .

  Τα ερωτήματα είναι :

  • Το εισόδημα αυτό θεωρείται  εξ ολοκλήρου (χωρίς δυνατότητα επιμερισμού εξόδων του έτους ) καθαρό κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή αγροτική;
  • Αν είναι επιχειρηματική ,  χάνει την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη ;
  • Αν η πώληση γίνει από συνταξιούχο αγρότη ο οποίος έχει πάψει την δραστηριότητα  του , αυτό θεωρείται εισόδημα που φορολογείται ή πρόκειται απλά για πώληση περιουσιακού στοιχείου ;
 2. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Καλησπέρα θα ήθελα να μου πείτε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για ενδοομιλικές συναλλαγές στο παρακάτω σχήμα.

  Επιχείρηση Α (ΙΚΕ) εταίροι 2 αδέλφια 50-50

  Επιχείρηση Β (ΕΠΕ) εταίροι οι 2 παραπάνω 50-50 

  Επιχείρηση Γ (ΑΕ) οι 2 παραπάνω 32,5 έκαστος ενώ ο πατέρας κατέχει το υπόλοιπο 35%

  Επιχείρηση Δ(ΟΕ) τα 2 αδέλιφια από 35% το υπόλοιπο 30 ο πατέρας

  Επιχείρηση Ε(ΕΕ) ο πατέρας 60% και τα 2 δικά του αδέλφια το υπόλοιπο από 20% 

  Η επιχείρηση Α εκδίδει τιμολόγια προς την Β περίπου 496.000  και στην επιχείρηση Γ  373.000  Οι επιχειρήσεις Β & Γ μεταξύ τους έχουν εκδόσει τιμολόγια η μία στην άλλη περίπου 4000.

  Αν έχω καταλάβει σωστά φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να καταρτήσουν οι Α με την Β  και  η Α με την Γ     υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση? Επίσης στην περίπτωση παράτασης των Φορολογικών δηλώσεων σημαίνει πως παρατείνεται και ο χρόνος υποβολής των ενδοομιλικών συναλλαγών? Επιπλέον στο Ε3 θα πρέπει να αναγραφούν ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις? και ποιές?

 3. Πώληση ακινήτου απο ΕΠΕ στον εταίρο

  Ε.Π.Ε με ιδιοκτήτες δυο φυσικά πρόσωπα (ο ένας συμμετέχει με ποσοστό 97% και ο δεύτερος με 3%) με έδρα μέχρι σήμερα στην Καλαμάτα, σε γραφείο που μισθώνει, το 2017 αγοράζει ακίνητο στην Νέα Ερυθραία με σκοπό να το ανακαινίσει και να το χρησιμοποιήσει ως ιδιόκτητο γραφείο της-Έδρα. Το εν λόγω ακίνητο αποτελείται από το διαμέρισμα(αντικειμενικής αξίας 132.000) και από έναν μικρό ανεξάρτητο, βοηθητικό χώρο, που βρίσκεται εκτός του γραφείου, στον κήπο(αξίας 28.000). Αυτός ο μικρός βοηθητικός χώρος, σχεδόν από την αγορά, μισθώνεται ως έδρα σε κάποια επιχείρηση.

  Αρχές του 2018 ξεκινάει ανακαίνιση του διαμερίσματος η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018. Στη συνέχεια χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να εξοπλίσουν το γραφείο αγοράζοντας τον πάγιο εξοπλισμό.

  Η δαπάνη της ανακαίνισης ενσωματώθηκε στην αξία του ακινήτου και αύξησε την αξία του παγίου, με σκοπό να εκπέσει ως έξοδο, μέσω των αποσβέσεων στο μέλλον. Αποσβέσεις, που αφορούν το ακίνητο δεν έχουν γίνει μέχρι και σήμερα καθώς όπως αναφέρω και στην συνέχεια, ακόμα δεν έχει μεταφερθεί η επιχείρηση και στον χώρο και δεν εκτελείται καμία συναλλακτική-παραγωγική δραστηριότητα.

   Αντίθετα υπολογίσαμε αποσβέσεις για τον μικρό χώρο που μισθώνουμε(περίπου 1.000 ευρώ/έτος αποσβέσεις) καθώς θεωρήσαμε ότι κάνουμε χρήση του. Να αναφέρουμε ότι για τον μικρό αυτό χώρο δεν έγινε καμία δαπάνη ανακαίνισης ή βελτίωσης.

  Μικρότερα έξοδα που έγιναν κατά την διάρκεια των εργασιών, όπου συνολικά για το 2018 ίσως έφτασαν τις 15.000 ευρώ, έγιναν εγγραφή ως δαπάνη και εξέπεσαν ως έξοδο τη χρονιά που πραγματοποιήθηκαν.

  Μέχρι στιγμής και λόγω απόφασης των ιδιοκτητών, δεν έχει γίνει μεταφορά της έδρας της επιχείρησης από την Καλαμάτα στην Αθήνα.

  Επίσης επειδή μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία συναλλακτική-παραγωγική δραστηριότητα στο γραφείο(με μοναδική εξαίρεση το μικρό-ανεξάρτητο χώρο που ενοικιάζεται ως έδρα σε τρίτο), δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση στο μητρώο της εφορίας, για να δηλώσουμε το ακίνητο στην Νέα Ερυθραία, είτε ως νέα έδρα είτε ως υποκατάστημα.

  Σήμερα ο εταίρος με το 97% με ενημερώνει ότι αποφάσισαν, πως δεν θα γίνει η μεταφορά της έδρας της επιχείρησης από Καλαμάτα στην Νέα Ερυθραία στον χώρο που σαν προανέφερα, και εντέλει επιθυμούν το συγκεκριμένο ακίνητο, να μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου στον εταίρο με το 97%.

  Θα ήθελα σας παρακαλώ τη βοήθεια σας καθώς δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία με τις μεταβιβάσεις των ακινήτων.

  Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη δική μου πλευρά είναι τα εξής:

  1.     Μήπως είναι λογικό και για να μπορέσει η επιχείρηση να δικαιολογήσει ότι έξοδο εξέπεσε ως δαπάνη, αλλά και ως απόσβεση(σε σχέση με το βοηθητικό χώρο) να πρέπει πρώτα να γίνει μεταφορά της έδρας της επιχείρησης στην Νέα Ερυθραία και στη συνέχεια να γίνει η μεταβίβαση;

  2.     Η αξία που θα πουληθεί το ακίνητο, θα είναι η αξία αγοράς του, προσαυξημένη με την αξία των δαπανών ανακαίνισης, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο πάγιο-Ακίνητο; Υπάρχει πρόβλεψη να γίνει εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από κάποιον; Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη τιμή πώλησης και ειδικά στην περίπτωση που το ακίνητο αγοράζει ο εταίρος;

  3.     Πως θα διαχειριστώ το ΦΠΑ των δαπανών ανακαίνισης που προσαύξησαν την αξία του παγίου-ακινήτου; Παρακαλώ δώστε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω τον τρόπο που θα χρειαστεί να ακολουθήσω σε περίπτωση που πρέπει να επιστρέψω το ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών και πείτε μου και τον χρόνο που θα πρέπει να γίνει η επιστροφή.

  4.     Με τις λοιπές μικρές δαπάνες που προέκυψαν λόγω της ανακαίνισης και οι οποίες εξέπεσαν ως δαπάνη μέσα στην χρήση που πραγματοποιήθηκαν(~15.000) τι θα πρέπει να γίνει; Επίσης το ΦΠΑ αυτών δαπανών το οποίο εκπέσαμε, θα πρέπει να το χειριστούμε κάπως;

  5.     Με τον λοιπό πάγιο εξοπλισμό του γραφείου όπως Έπιπλα, Υπολογιστές, κλιματιστικά κτλ τι θα πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να πουληθούν ξεχωριστά; Το ΦΠΑ αυτών θα πρέπει να το επιστρέψουμε και εάν ναι, πότε;

  6.     Το οικόπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει το ακίνητο και το οποίο έχω καταγράψει ως ξεχωριστό πάγιο, τι θα χρειαστεί να κάνω σε περίπτωση που γίνει η μεταβίβαση;

  7.     Υπάρχει κάποιος ειδικός φόρος που θα επιβαρύνει τη μεταβίβαση του ακινήτου. Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να χρεωθεί ΦΠΑ κατά την πώληση του ακινήτου;

   

  Σε περίπτωση που έχετε κάποια ακόμα οδηγία η οποία δεν υπάρχει στο μυαλό μου θα ήταν χρήσιμο να την αναφέρετε.

  Σας ευχαριστώ.

  Υ.γ Να αναφέρω ότι η ΕΠΕ είναι επιχείρηση υπόχρεη σε ΦΠΑ με κύριο αντικείμενο εργασιών τη μελέτη ενεργειακών μελετών από την οποία έχει έσοδα. Σε περίπτωση που έχει κάποια σημασία, στο καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη για άσκηση δραστηριότητας που αναφέρεται σε επι κέρδη αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων. Σας το αναφέρω γιατί θέλουν η μεταβίβαση να γίνει χωρίς να προκύψει φόρος προς πληρωμή από την ΕΠΕ λόγω της πώλησης. Είναι λογικό αυτό εφόσον υπάρχει αναφορά  στο καταστατικό για άσκηση δραστηριότητας σχετικά με πώληση και διαχείριση ακινήτων;

   

   

 4. mybusinessupport - ενστάσεις για μη καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  Γνωρίζει κανείς αν θα ανοίξει κάποια πλατφόρμα για να υποβάλλουμε ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης επιχείρησης από την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€) ;

  Γνωρίζει κανείς αν το mybusinessupport θα ξανανοίξει για υποβολές για κάποιους οι οποίοι ξέχασαν να υποβάλλουν; 

   

   

 5. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

  Επιχείρηση θέλει να κάνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο εργασιών θεραπείες προσώπου, laser (ινστιτούτο αισθητικής) δεν έχει όμως το αντίστοιχο πτυχίο για να μπορέσει να ανοίξει την επιχείρηση. Με το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν κέντρο αισθητικής, ή δερματολογικά κέντρα που θέλουν να ασκούν αισθητικές πράξεις, οφείλουν να προβούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αιτηθούν αδειοδότησης από την Περιφέρεια όπου ανήκουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν στα εργαστήρια αισθητικής και να προσλάβουν ως υγειονομικά και επιστημονικά υπεύθυνο επαγγελματία αισθητικό, πτυχιούχο Α.Τ.Ε.Ι., ο οποίος και θα ασκεί ή θα είναι υπεύθυνος για την άσκηση κάθε είδους αισθητικής πράξης. Μπορεί να προσλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση σαν μισθωτό 4ωρο πλαστικό χειρούργο (ως υγειονομικά και επιστημονικά υπεύθυνος) ? Αν ο πλαστικός χειρούργος έχει ήδη δική του επιχείρηση μπορεί να κόβει ο ίδιος ΤΠΥ στην εταιρεία ως επιστημονικά υπεύθυνος?  Την καλύπτει την επιχείρηση τα παραπάνω που αναφέρω? Υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική για το πως μπορεί να ανοίξει η επιχείρηση χωρίς ο επιχειρηματίας να έχει το αντίστοιχο πτυχίο? Μπορείτε να με ενημερώσετε για την διαδικασία που απαιτείται για την άδεια λειτουργίας?

   

  Ευχαριστώ,