Σεμινάρια

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα amp; Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4

  https://www.power-tax-training.gr/seminaria-idryshs-grafeiwn/

         

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα
  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο   Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=dYr5YmqxomQ&t=4502s   ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.
  - Ε.Λ.Π. - Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
  - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ - Φ.Π.Α.,
  - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  - Πρακτικές – Εφαρμογές με αληθινά παραστατικά ροής εργασιών Μηχ/φημένου Λογιστηρίου
  - Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
  - Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα –Μήνα –Κλείσιμο, Βήμα - Βήμα
  - Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές
  - Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015

   

  Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά
  • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
  • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα - Μήνα - Κλείσιμο έτους, Βήμα - Βήμα
  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές
  ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ολοκληρωμένα Παραδείγματα Ίδρυσης & Διακοπής Εργασιών σε Ατομική, ΟΕ, ΕΕ

  Α΄ Ενότητα - Έναρξη
  Ι. Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής - Δηλώσεις Μητρώου - ΓΕΜΗ
  • A4.1.1 Διαδικασία ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων
  • A4.1.2 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
  • A4.1.3 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
  • Α4.1.4 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
  ΙΙ. Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε., - Εκκαθάριση και Κλείσιμο, Δηλώσεις Μητρώου - Καταστατικά - ΓΕΜΗ
  • Α4.1.5 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε
  • Α4.1.6 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
  • Α4.1.7 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
  • Α4.1.8 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης - Συγκριτικός Πίνακας
  • Α4.1.10 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
  • Α4.1.11 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε, Ε.Ε
  • Α4.1.12 Συμπλήρωση όλων των εντύπων έναρξης ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
  • Α4.1.13 Εκτεταμένα παραδείγματα

  Β΄ Ενότητα - Τήρηση Βιβλίων με Πραγματικά Παραστατικά
  • Δημιουργία εταιρείας - βασική παραμετροποίηση
  • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων προσαρμοσμένο για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική - παροχής υπηρεσιών - αγρότες κλπ)
  • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο του οποίου είστε ένας από τους καθημερινούς συνεργάτες του
  • Κλείσιμο Τριμήνων, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat
  • Έλεγχος για συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις
  • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
  • Βιβλίο Απογραφών, μέθοδοι αποτίμησης - αποτίμηση μενόντων
  • Ταμειακές μηχανές - Φορολογικοί μηχανισμοί: Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας τους, οι 10 πιο συχνές απαντήσεις που θα σας χρειαστούν

  Εισαγωγικές Έννοιες - ΕΛΠ Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
  • A4.1.14 Όρια Τήρησης βιβλίων ανά Οντότητα
  • A4.1.15 Τρόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β'Κατηγορίας (Απλογραφικών)
  • A4.1.16 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων και Μηχανογραφημένων βιβλίων (Τι να αποφύγετε)
  • A4.1.17 Τρόποι Ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
  • A4.1.18 Υποβολή Συγκεντρωτικών τιμολογίων ΜΥΦ
  • A4.1.19 Υποκαταστήματα μέθοδοι τήρησης βιβλίων
  • A4.1.20 Εκτεταμένες αναφορές - Παραδείγματα
  • A4.1.21 Παρακρατούμενοι φόροι, ΦΜΥ, Συμφωνητικά, Εργολάβων, Χαρτοσήμου

  Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν με Πραγματικά Παραστατικά
  • A4.1.22 Ελευθέρων Επαγγελματιών, Πολ.1120/25.4.2014
  • A4.1.23 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
  • A4.1.24 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
  • A4.1.25 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
  • A4.1.26 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
  • A4.1.27 Αγροτών, Κανονικού & Ειδικού Καθεστώτος
  • Α4.1.28 Ασφαλιστές
  • Α4.1.29 Εστιατόρια
  • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα

  Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  Κεφάλαιο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και Κατηγορίες Οντοτήτων Βάσει Μεγέθους
  o Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
  o Άρθρο 2: Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων
  Κεφάλαιο 2 - Λογιστικά Αρχεία
  o Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
  o Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
  o Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
  o Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  o Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
  Κεφάλαιο 3 - Παραστατικά Πωλήσεων
  • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
  • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
  • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
  • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
  • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου

  Δ΄ Ενότητα - Δηλώσεις ΦΠΑ - Prorata - Μέθοδοι συμφωνίας με τα βιβλία
  • A4.1.31 Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ
  • A4.1.32 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία - Κάθε Τρίμηνο
  • A4.1.33 Συμπλήρωση όλων των εντύπων ΦΠΑ (Φ2, Φ3, Φ4, Φ5)
  • A4.1.34 Ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία
  • A4.1.35 Άρθρο 39. Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχειρήσεων (απαλλαγή κάτω από 10.000)
  • Α4.1.36 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Γ' Χωρών άρθρου 11 νόμου ΦΠΑ
  • A4.1.37 Παρουσίαση - Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT - Πίνακας LISTING
  • A4.1.38 Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
  • A4.1.39 Ειδικά Καθεστώτα - ΦΠΑ αγροτών
  • A4.1.40 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ
  • Α4.1.41 Ποινικές κυρώσεις
  • Α4.1.42 Αναλυτική παρουσίαση βήμα-βήμα - Πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
  • Α4.1.43 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για τη λειτουργία τους
  • Α4.1.44 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων με απλά κατανοητά παραδείγματα

  Ε΄ Ενότητα - Εργασίες Τέλους Περιόδου
  Δηλώσεις Νομικών & Φυσικών Προσώπων
  Εργασίες Τέλους Χρήσης: Με την καθοδήγηση του έμπειρου καθηγητή σας θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες λογιστικές & φορολογικές συμφωνίες και ελέγχους των βιβλίων σας, έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα φορολογικά έντυπα σωστά με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. 

  Αναλυτικότερα:
  • Α4.1.45 Φορολογία των εταιρειών με Απλογραφικά Βιβλία Β' Κατηγορίας
  • Α4.1.46 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων
  • Α4.1.47 Φορολογική Αναμόρφωση, Εκπιπτόμενες & μη Δαπάνες
  • A4.1.48 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρείας
  • Α4.1.49 Συμπλήρωση δηλώσεων Ο.Ε. - Ε.Ε, έντυπα (ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
  • Α4.1.50 Συμπλήρωση δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων - Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
  • Α4.1.51 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθρ.23 Ν.4172/2013
  • Α4.1.52 Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ από 1/1/2015
  • Α4.1.53 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
  Κεφάλαιο 4 -Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  Κεφάλαιο 5 - Κανόνες Επιμέτρησης
  • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων
  • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
  • Ισχύοντα Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
  • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
  • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
  • Λεπτομερή ανάλυση του Εντύπου Ε1 του κάθε κωδικού, Πίνακες 1 έως 10
  • Με πραγματικά παραστατικά

  Ζ΄ Ενότητα - Προώθηση - Μάρκετινγκ Λογιστικού Γραφείου
  • Προώθηση λογιστικού γραφείου
  • Μέθοδοι Προσέλκυσης νέων πελατών
  • Τοποθεσία λογιστικού Γραφείου
  • Κοστολόγηση Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
  • Ο αναγκαίος πρώτος εξοπλισμός
  • Τι προγράμματα πρέπει να επιλεγούν και γιατί
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης ενός λογιστικού γραφείου
  • Βασικές Αρχές στελέχωσής του - Διαδικασίες HRM

  Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).

  Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
  1. Εxtra της EpsilonNet - Εσόδων/Εξόδων
  2. DataCommunication - Έσοδα/Έξοδα
  3. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων(άνευ χορήγησης)
  4. Union - Έσοδα/Έξοδα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες 70 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………....700,00 €
  Νέα τελική Τιμή:………………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 70 ώρες
  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:……….......490,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 14 φυλλάδια, περίπου 800 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886


 2. Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5

  https://www.power-tax-training.gr/seminaria-eidika-forotexnika/

   

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1   Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα


  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Γ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Ε.Λ.Π. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1002, 1003/2014

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
  Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
  ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Α5.1.1 Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού
  Α5.1.2 Χρονική Τακτοποίηση δαπανών – Εσόδων –λοιπών θεμάτων

  Μητρώο Παγίων
  Α5.1.3 Υπολογισμός Αποσβέσεων – Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
  Α5.1.4 Εγγραφή των αποσβέσεων τέλους χρήσης – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
  Α5.1.5 Βασικές συμφωνίες του Μητρώου Παγίων που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής
  Α5.1.6 Παραδείγματα – Χορήγηση αρχείων σε Excel

  Αποτίμηση Αποθεμάτων
  Α5.1.7 Απογραφή Αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - Εξαιρέσεις
  Α5.1.8 Μέθοδοι Αποτίμησης ( F.I.F.O., Μέση Σταθμική κλπ)
  Α5.1.9 Απογραφή των λοιπών Λογαριασμών μας ( Πελατών -Επ/γών -Προμ/τών κλπ)
  Α5.1.9α Παραδείγματα

  Εγγραφές Κλεισίματος ισολογισμού, Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου
  Α5.1.10 Τεχνική "mapping" απο το παλαιό λογ.σχέδιο στα Ε.Λ.Π. - αντιστοίχηση διαδικασία
  Α5.1.11 Κλείσιμο Ομάδας λογ/σμών 2, 6, 7
  Α5.1.12 Διαμόρφωση του Φύλλου Μερισμού
  A5.1.13 Διάγραμμα της Τεχνικής Κλεισίματος
  Α5.1.14 Δημιουργία του λογ/σμού λογ/σμού 82 - Κέρδη & ζημίες χρήσης
  Α5.1.15 Υπολογισμός προβλέψεων ( πελατών, προσωπικού κλπ). Ν.4172/2013
  Α5.1.16 Χειρισμός & δημιουργία Μεταβατικών λογ/σμών Ενεργητικού - Παθητικού
  Α5.1.17 Σύνταξη - Δημιουργία των Οικονομικών Καταστάσεων, Ηλεκτρονικός Φάκελος
  Α5.1.18 Σύνταξη - Δημιουργία των απαραίτητων δικαιολογητικών για το ΓΕΜΗ- Νομαρχία
  Α5.1.19 Παραδείγματα – χορήγηση αρχείων σε Excel

  Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Α5.1.20 Φορολογία Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α' Ε.Λ.Π.
  Α5.1.21 Φορολογική αναμόρφωση των αποτ/των ΠΟΛ.1097/28.4.2015 & αρθ.22,22Α,23,24,26 Ν.4172/2013
  Α5.1.22 Ποιες είναι οι δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά κατά κωδικό
  Α5.1.23 Υπολογισμός -Συμπλήρωση δηλώσεων του φόρου εισοδήματος Ο.Ε.-Ε.Ε., Ατομικές
  Α5.1.24 Υπολογισμός Τακτικού αποθεματικού - λοιπών αποθεματικών
  Α5.1.25 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
  Α5.1.26 Με ποια σειρά διανέμονται τα κέρδη της Α.Ε. & Ε.Π.Ε., προτεραιότητα -περιορισμοί
  Α5.1.27 Απαγορεύσεις στην Διανομή ΚΕΡΔΩΝ
  Α5.1.28 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές μελών Δ.Σ
  Α5.1.29 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές διαχειριστών στις Ε.Π.Ε.
  Α5.1.30 Μεταφορά της ζημιάς χρήσης : μέχρι πότε μπορεί να γίνει
  Α5.1.31 Συνέπειες όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή -ανακριβή
  Α5.1.32 Εκτεταμένα παραδείγματα με την συμπλήρωση δηλώσεων ( ΕΝ,Ε3 Ε2, Ε1 κλπ)

  Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Α5.1.33 Εισαγωγικές έννοιες στο Φορολογικό σχεδιασμό
  Α5.1.34 Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Τι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του:
  Α5.1.35 Μείωση Φόρων – έγκαιρη γνώση για το τι θα πληρώσει η επιχείρηση
  Α5.1.36 Έγκαιρος προγραμματισμός των Ταμιακών Ροών
  Α5.1.37 Επάρκεια Ταμειακής Ρευστότητας – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας
  Α5.1.38 Ανταγωνιστικότητα – Ευελιξία
  Α5.1.39 Διείσδυση σε νέα προϊόντα και αγορές
  Α5.1.40 Κατάργηση –συγχώνευση τμημάτων
  Α5.1.41 Επανασχεδιασμός θέσεων, τμημάτων, μεθόδων παραγωγής
  Α5.1.42 Επανακαθορισμός των Στρατηγικών στόχων της Οικονομικής Μονάδας
  Α5.1.43 θα γίνει ανάλυση βασικών περιπτώσεων βήμα -βήμα
  Α5.1.44 Παραδείγματα

  Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Α5.1.45 Αποτίμηση Συμμετοχών – Χρεογράφων
  Α5.1.46 Πώληση Χρεογράφων
  Α5.1.47 Διάθεση και Κεφαλοποίηση Αποθεματικών
  Α5.1.48 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, πρακτικά παραδείγματα

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
  Α5.1.49 Μεταβίβαση Μετοχών Α.Ε. μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α
  Α5.1.50 Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε
  Α5.1.51 Ποσοτών συμμετοχής ή μετοχών σε Α.Ε
  Α5.1.52 Μεταβίβαση ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΕ, ΕΕ, κ.λ.π
  Α5.1.53 Πρακτική Εφαρμογή Έμμεσων Φόρων – Ειδικών Φόρων – Δημοτικών Φόρων
  Α5.1.54 ΕΝΦΙΑ
  Α5.1.55 Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
  Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word

  Το πρόγραμμα που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
  1. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 εβδομάδες 30 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..700,00 €
  Νέα τελική Τιμή:……………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 30 ώρες
  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………....490,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ

  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.
  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886

 3. Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2

  https://www.power-tax-training.gr/seminaria-nautikh-logistikh/

   

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
  1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
  ή
  2. Live E-Learning

  Αναλυτικά παραδείγματα - Με πραγματικά παραστατικά
  Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝ.89/67, Ν.959/79 & Ε.Ν.Ε. Ν.959/79 ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
  ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  B΄- ΕΝΟΤΗΤΑ:ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ERP ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DANAOS MARITIME SOFTWARE

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: POWER -TAX-TRAINING & DANAOS MARITIME SOFTWARE

  Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ: 
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67
  Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79
  Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

  ΠΛΟΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ -ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜ/ΣΗΣ)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ)

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών
  Απαλλαγές ΦΠΑ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.Λ.Π. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
  Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό
  Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές
  Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα
  Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Ομάδα 6η : Έξοδα
  Ομάδα 7η : Έσοδα
  Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Έξοδα
  Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτων
  Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
  Έξοδα Διοίκησης
  Ασφάλιστρα
  Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
  Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγιαταξιδίων πλοίου (DisbursementAccounts)
  Έξοδα Μεταφορών
  Διάφορα Έξοδα
  Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
  Αποσβέσεις
  Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
  Έξοδα Διοίκησης
  Ασφάλιστρα
  Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
  Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγιαταξιδίων πλοίου (DisbursementAccounts)
  Έξοδα Μεταφορών
  Διάφορα Έξοδα
  Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
  Αποσβέσεις

  Έσοδα
  Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)
  Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ)
  Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριας
  Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (RunningCost)
  Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (DirectVoyageExpenses)
  Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Πάγια
  Αγορά Πλοίου
  Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου

  Αποθέματα – Αγορές
  Καύσιμα
  Λιπαντικά
  Εφόδια
  Ανταλλακτικά
  Τρόφιμα

  Απαιτήσεις – Διαθέσιμα
  Ναυλωτές
  Χρεώστες Διάφοροι
  Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompanyaccounts
  Ασφαλιστικές Απαιτήσεις
  ΛογαριασμόςΠλοιάρχου / Master General Account
  Διαθέσιμα-Τράπεζες

  Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Μετοχικό Κεφάλαιο
  Αποτελέσματα Εις Νέο
  Δάνεια

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Προμηθευτές - Προκαταβολές
  Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
  Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών
  Μεταβατικοί Λογαριασμοί
  Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας - Διαχειρίστριας
  Κέρδη προς Διάθεση
  Ισολογισμός

  B΄- ΕΝΟΤΗΤΑ:
  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΜΕΤΟ ERP ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DANAOS
  Danaos Financial Suite as a Maritime ERP
  Danaos Financial Suite as a Maritime ERP encompasses a family of applications that automates and streamlines all your financial maritime business processes.
  Danaos Financial Suite is a web-enabled Solution specifically designed for the shipping industry.
  Shipping, is a capital intensive Asset Management Venture, with specific requirements regarding the automation of the accounting processes in order to ensure an seamless flow of critical financial data across departments.
  Designed as a multi-Company, multi-Group and multi-Currency Accounting shipping solution, Danaos Financial Suite provides advanced Reporting functionalities, enabling consolidation throughout all corporate levels.
  Essential for Ship Managers, Ship Owners, Accountants, Ship Holding Groups, Ship Operators, Agents, Bunker Traders, Ship Brokers, Charterers.
  Danaos Financial Suite as an integral part of DANAOS WEB ENTERPRISE SUITE applications that includes: Payments, Budgeting, Master General Account (MGA), Supply & Commercial Package (Operation, Freight, Port Expenses, XE Rates and Bunkers).

  Modules
  1.Marine Accounting& MIS
  Marine Accounting Module is designed for the shipping industry. The system further supports Voyage Accounting and Analysis, Running Cost Reporting as well as Cash Flow Analysis (including accruals). Fully integrated with invoice approval workflows. Marine Accounting Module aligns with GAAP Standards and SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 – SOX.
  Marine Accounting and MIS is a core Financial Suite Application’s Module that automates all accounting processes and ensures an intelligible flow of credible information between departments. NovelarchitectureenablesdynamicChartofAccountsdefinition.

  Features include:
  Monitoring journals between more than one open financial periods.
  Compatiblewith SOX Act.
  The data entry screens, the report parameters, and the user defined reporting provide the user with maximum flexibility.
  Security system with user defined roles and tasks, ensures access rights for selected users.
  User Defined Chart of Accounts and ability of reorganization of accounts according to the needs of the company.
  User Defined Chart Types for further Analysis of COA.
  All available reports can be exported to Microsoft Excel.
  Voyage Accounting data entry and reporting is fully supported.
  Automatic calculation of Exchange Rates Differences and Revaluation (Translation Cost).
  Automatic creation of Inter-company Transactions.
  Automatic Calculation of Prepayments between more than one financial periods based on the allocation period of running expenses.
  Ability to scan or attach all types of documents on transactions.
  Breakdown of Running Expenses (Accruals) based on the allocation periods.
  Automatic Closing – Opening of financial period (ability of reverse procedure is available).
  Fiscal Year End-Closing entry per vessel/company is automatically created.

  2. Budgeting System
  Budgeting Module is a multi scenario investments, multi-fiscal years and operational budgeting system (voyages, COAs, projects, etc.). Efficient forecasting based on historical data. Core Financial Suite’s Application Module specifically designed for the Accounting Department of a modern Shipping company.
  Designed to support all financial calculations allowing the user to budget : Running Costs, Income-Expenses, Financing Costs, Credit Line, Voyage Budgeting, etc. Consolidated budgeting for a group of projects or group of companies and historical accounting data are included in the system.

  3. Payments Module
  Payments Module facilitates the planning of transactions such as:
  payables/receivables,
  partialpayments,
  bank transfers, supporting a wide range of e-banking systems (major Shipping Banks).
  Remittances

  The Payments Module is a core Financial Suite’s Application specifically designed for the Accounting Department. Supports Multiple banks for each Creditor/Currency. Automatically creates Accounting Entry. Automatically creates Remittance Advice Bank letter, Remittance Letter, Check etc. Payments module can be customised to meet specifically your company format.

  Reports: Outstanding per creditor, outstandings per currency and creditor, list of outstanding items.

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ POWER -TAX-TRAINING & DANAOS


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 εβδομάδες 72 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..1.500,00 €

  Νέα τελική Τιμή:………………………..780,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 72 ώρες

  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………680,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  • Αποκλειστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  • Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886 4. Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών amp; μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7

  https://www.power-tax-training.gr/a7-golden/  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1


  Tρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα

  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο         Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=WANeXx6Llog&t=3715s 
  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θέματων.
  Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Λογιστική Διαχείρισης περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  • Α1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • Α2. Εργατικά με Η/Υ & Χειρόγραφα Σε πραγματικές Συνθήκες
  • Α3. Φ.Π.Α., Ενδ/κές Συν/γές -Γ΄Χωρών - PRORATA, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ INTRASTAT
  • Α4. ΙΔΡΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙAΣ
  • Α5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


  Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
  1. ERP της Softone
  2. Εxtra Μισθοδοσία της EpsilonNet
  3. HRM μισθοδοσίατης Data Communication
  4. Εxtraτης Epsilon Net - Εσόδων/Εξόδων
  5. Data Communication - Έσοδα/Έξοδα
  6. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων (άνευ χορήγησης)
  7. Union Μισθοδοσία 
  8. Union - Έσοδα/Έξοδα

   

  - Χορήγηση GOLD πιστοποίησης από το κέντρο μας, Επικοινωνούμε προσωπικά με τον εκάστοτε εργοδότη που ζητάει προσωπικό στο αντικείμενο αυτό και εγγυόμαστε εμείς προσωπικά για εσάς.
  - Δικαίωμα συμμετοχής κατόπιν επιλογής σε πρακτική άσκηση εντελώς δωρεάν στην λογιστική εταιρεία του ομίλου μας.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες 320 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..3.000,00 €
  Νέα τελική Τιμή:……………………………1.880,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 320 ώρες
  Τιμή με εφάπαξ καταβολή:……………1.480,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 18 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης ΦΠΑ –λογιστικών/φοροτεχνικών θεμάτων
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης μισθοδοσίας, χειρόγραφης και μηχανογραφημένης
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 50 φυλλάδια, περίπου 3700 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886 5. Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών amp; μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7

  https://www.power-tax-training.gr/a7-golden/


   

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα

  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο         Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=WANeXx6Llog&t=3715s 
  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θέματων.
  Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Λογιστική Διαχείρισης περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  • Α1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • Α2. Εργατικά με Η/Υ & Χειρόγραφα Σε πραγματικές Συνθήκες
  • Α3. Φ.Π.Α., Ενδ/κές Συν/γές -Γ΄Χωρών - PRORATA, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ INTRASTAT
  • Α4. ΙΔΡΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙAΣ
  • Α5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


  Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
  1. ERP της Softone
  2. Εxtra Μισθοδοσία της EpsilonNet
  3. HRM μισθοδοσίατης Data Communication
  4. Εxtraτης Epsilon Net - Εσόδων/Εξόδων
  5. Data Communication - Έσοδα/Έξοδα
  6. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων (άνευ χορήγησης)
  7. Union Μισθοδοσία 
  8. Union - Έσοδα/Έξοδα

   

  - Χορήγηση GOLD πιστοποίησης από το κέντρο μας, Επικοινωνούμε προσωπικά με τον εκάστοτε εργοδότη που ζητάει προσωπικό στο αντικείμενο αυτό και εγγυόμαστε εμείς προσωπικά για εσάς.
  - Δικαίωμα συμμετοχής κατόπιν επιλογής σε πρακτική άσκηση εντελώς δωρεάν στην λογιστική εταιρεία του ομίλου μας.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες 320 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..3.000,00 €
  Νέα τελική Τιμή:……………………………1.880,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 320 ώρες
  Τιμή με εφάπαξ καταβολή:……………1.480,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 18 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης ΦΠΑ –λογιστικών/φοροτεχνικών θεμάτων
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης μισθοδοσίας, χειρόγραφης και μηχανογραφημένης
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 50 φυλλάδια, περίπου 3700 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.

  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886