Σεμινάρια

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα amp; Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4

  https://www.power-tax-training.gr/seminaria-idryshs-grafeiwn/

         

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα
  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=dYr5YmqxomQ&t=4502s   ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.
  - Ε.Λ.Π. - Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
  - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ - Φ.Π.Α.,
  - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  - Πρακτικές – Εφαρμογές με αληθινά παραστατικά ροής εργασιών Μηχ/φημένου Λογιστηρίου
  - Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
  - Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα –Μήνα –Κλείσιμο, Βήμα - Βήμα
  - Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές
  - Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015

   

  Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά
  • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
  • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα - Μήνα - Κλείσιμο έτους, Βήμα - Βήμα
  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές
  ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ολοκληρωμένα Παραδείγματα Ίδρυσης & Διακοπής Εργασιών σε Ατομική, ΟΕ, ΕΕ

  Α΄ Ενότητα - Έναρξη
  Ι. Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής - Δηλώσεις Μητρώου - ΓΕΜΗ
  • A4.1.1 Διαδικασία ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων
  • A4.1.2 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
  • A4.1.3 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
  • Α4.1.4 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
  ΙΙ. Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε., - Εκκαθάριση και Κλείσιμο, Δηλώσεις Μητρώου - Καταστατικά - ΓΕΜΗ
  • Α4.1.5 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε
  • Α4.1.6 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
  • Α4.1.7 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
  • Α4.1.8 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης - Συγκριτικός Πίνακας
  • Α4.1.10 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
  • Α4.1.11 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε, Ε.Ε
  • Α4.1.12 Συμπλήρωση όλων των εντύπων έναρξης ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
  • Α4.1.13 Εκτεταμένα παραδείγματα

  Β΄ Ενότητα - Τήρηση Βιβλίων με Πραγματικά Παραστατικά
  • Δημιουργία εταιρείας - βασική παραμετροποίηση
  • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων προσαρμοσμένο για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική - παροχής υπηρεσιών - αγρότες κλπ)
  • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο του οποίου είστε ένας από τους καθημερινούς συνεργάτες του
  • Κλείσιμο Τριμήνων, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat
  • Έλεγχος για συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις
  • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
  • Βιβλίο Απογραφών, μέθοδοι αποτίμησης - αποτίμηση μενόντων
  • Ταμειακές μηχανές - Φορολογικοί μηχανισμοί: Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας τους, οι 10 πιο συχνές απαντήσεις που θα σας χρειαστούν

  Εισαγωγικές Έννοιες - ΕΛΠ Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
  • A4.1.14 Όρια Τήρησης βιβλίων ανά Οντότητα
  • A4.1.15 Τρόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β'Κατηγορίας (Απλογραφικών)
  • A4.1.16 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων και Μηχανογραφημένων βιβλίων (Τι να αποφύγετε)
  • A4.1.17 Τρόποι Ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
  • A4.1.18 Υποβολή Συγκεντρωτικών τιμολογίων ΜΥΦ
  • A4.1.19 Υποκαταστήματα μέθοδοι τήρησης βιβλίων
  • A4.1.20 Εκτεταμένες αναφορές - Παραδείγματα
  • A4.1.21 Παρακρατούμενοι φόροι, ΦΜΥ, Συμφωνητικά, Εργολάβων, Χαρτοσήμου

  Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν με Πραγματικά Παραστατικά
  • A4.1.22 Ελευθέρων Επαγγελματιών, Πολ.1120/25.4.2014
  • A4.1.23 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
  • A4.1.24 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
  • A4.1.25 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
  • A4.1.26 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
  • A4.1.27 Αγροτών, Κανονικού & Ειδικού Καθεστώτος
  • Α4.1.28 Ασφαλιστές
  • Α4.1.29 Εστιατόρια
  • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα

  Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  Κεφάλαιο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και Κατηγορίες Οντοτήτων Βάσει Μεγέθους
  o Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
  o Άρθρο 2: Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων
  Κεφάλαιο 2 - Λογιστικά Αρχεία
  o Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
  o Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
  o Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
  o Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  o Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
  Κεφάλαιο 3 - Παραστατικά Πωλήσεων
  • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
  • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
  • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
  • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
  • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου

  Δ΄ Ενότητα - Δηλώσεις ΦΠΑ - Prorata - Μέθοδοι συμφωνίας με τα βιβλία
  • A4.1.31 Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ
  • A4.1.32 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία - Κάθε Τρίμηνο
  • A4.1.33 Συμπλήρωση όλων των εντύπων ΦΠΑ (Φ2, Φ3, Φ4, Φ5)
  • A4.1.34 Ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία
  • A4.1.35 Άρθρο 39. Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχειρήσεων (απαλλαγή κάτω από 10.000)
  • Α4.1.36 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Γ' Χωρών άρθρου 11 νόμου ΦΠΑ
  • A4.1.37 Παρουσίαση - Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT - Πίνακας LISTING
  • A4.1.38 Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
  • A4.1.39 Ειδικά Καθεστώτα - ΦΠΑ αγροτών
  • A4.1.40 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ
  • Α4.1.41 Ποινικές κυρώσεις
  • Α4.1.42 Αναλυτική παρουσίαση βήμα-βήμα - Πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
  • Α4.1.43 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για τη λειτουργία τους
  • Α4.1.44 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων με απλά κατανοητά παραδείγματα

  Ε΄ Ενότητα - Εργασίες Τέλους Περιόδου
  Δηλώσεις Νομικών & Φυσικών Προσώπων
  Εργασίες Τέλους Χρήσης: Με την καθοδήγηση του έμπειρου καθηγητή σας θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες λογιστικές & φορολογικές συμφωνίες και ελέγχους των βιβλίων σας, έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα φορολογικά έντυπα σωστά με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. 

  Αναλυτικότερα:
  • Α4.1.45 Φορολογία των εταιρειών με Απλογραφικά Βιβλία Β' Κατηγορίας
  • Α4.1.46 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων
  • Α4.1.47 Φορολογική Αναμόρφωση, Εκπιπτόμενες & μη Δαπάνες
  • A4.1.48 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρείας
  • Α4.1.49 Συμπλήρωση δηλώσεων Ο.Ε. - Ε.Ε, έντυπα (ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
  • Α4.1.50 Συμπλήρωση δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων - Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
  • Α4.1.51 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθρ.23 Ν.4172/2013
  • Α4.1.52 Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ από 1/1/2015
  • Α4.1.53 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
  Κεφάλαιο 4 -Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  Κεφάλαιο 5 - Κανόνες Επιμέτρησης
  • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων
  • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
  • Ισχύοντα Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
  • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
  • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
  • Λεπτομερή ανάλυση του Εντύπου Ε1 του κάθε κωδικού, Πίνακες 1 έως 10
  • Με πραγματικά παραστατικά

  Ζ΄ Ενότητα - Προώθηση - Μάρκετινγκ Λογιστικού Γραφείου
  • Προώθηση λογιστικού γραφείου
  • Μέθοδοι Προσέλκυσης νέων πελατών
  • Τοποθεσία λογιστικού Γραφείου
  • Κοστολόγηση Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
  • Ο αναγκαίος πρώτος εξοπλισμός
  • Τι προγράμματα πρέπει να επιλεγούν και γιατί
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης ενός λογιστικού γραφείου
  • Βασικές Αρχές στελέχωσής του - Διαδικασίες HRM

  Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).

  Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
  1. Εxtra της EpsilonNet - Εσόδων/Εξόδων
  2. DataCommunication - Έσοδα/Έξοδα
  3. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων(άνευ χορήγησης)
  4. Union - Έσοδα/Έξοδα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες 70 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………....700,00 €
  Νέα τελική Τιμή:………………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 70 ώρες
  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:……….......490,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 14 φυλλάδια, περίπου 800 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886


 2. Power-Tax-Training: Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1

  Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE         

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα
  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο  Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=L0V-Hn7uABA&t=1006s


  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί


  - ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- I.K.E.-Ο.Ε.- Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ --- ΓΕΜΗ
  - Ε.Λ.Π - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
  - ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  - Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015


  Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ε.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  - Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
  - Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ - ΕΠΕ
  - Βασικές λογιστικές αρχές
  - Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
  - Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
  - Προβολές εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, καθολικών, ισοζύγια.
  - Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
  - Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
  - Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις


  Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  - Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ
  - Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
  - Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
  - Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8 κλπ με όλα τα ¨κρίσιμα σημεία"
  - Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα
  - Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  - Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου,
  - Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά ταμεία
  - Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
  - Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
  - Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
  - Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών


  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
  Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
  Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις,παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
  Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 4 :Kεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
  6.2 Παροχές Τρίτων
  6.3 Φόροι - Τέλη
  6.4 Διάφορα Έξοδα
  6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
  6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015

  Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
  7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
  7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
  7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
  7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
  7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
  7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
  7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
  7.8 Εσόδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
  7.9 Εσόδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
  7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
  7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου


  Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
  - Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
  - Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
  - Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων
  - Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο
  - ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
  - Φ.Μ.Υ.
  - Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
  - ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας


  Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

  - ΒΙΒΛΙΟ Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος
  - Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
  - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις
  - Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
  - Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού -Παθητικού (Λ/σμοί 36 & 56 )
  - Προβλέψεις Δάνεια - Factoring
  - Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
  - Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – INTRASTAT- πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
  - Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
  - Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματων
  - Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
  - Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
  - Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ/σμός 82 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
  - Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
  - Αποτελέσματα χρήσης -Καταστάση λογαρισμού Εκμ/σεως
  - Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
  - Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές, ΕΝ, Ε3, Ε2
  - Υπόδειγμα σε excel
  - Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
  - Ανακεφαλαιωτικές Ασκήσεις

  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

  Θα χορηγηθεί ειδική εφαρμογή που θα δείχνει από την καταχώρηση μιας εγγραφής πως επηρεάζεται-ενημερώνεται το Ισοζύγιο.


  Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το E.R.P. της Softone.
  Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. 
  Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 100 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..1.750,00 €

  Νέα τελική Τιμή:…………………………750,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 100 ώρες

  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:……..650,00 €  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 12 φυλλάδια, περίπου 1000 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικό υπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  Το Power-Tax-Training είναι αδειοδοτημένο κέντρο δια βιου μάθησης Επιπέδου 1 για Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής
  με Aριθμό Αδείας: Α/21666 από τον ΕΟΠΠΕΠ

   

  Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

   

  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886


 3. Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών amp; μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7

  https://www.power-tax-training.gr/a7-golden/


   

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


  Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα

  Δείτε  δείγμα - Δωρεάν στο Κανάλι μας στο         Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=WANeXx6Llog&t=3715s 
  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θέματων.
  Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Λογιστική Διαχείρισης περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  • Α1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • Α2. Εργατικά με Η/Υ & Χειρόγραφα Σε πραγματικές Συνθήκες
  • Α3. Φ.Π.Α., Ενδ/κές Συν/γές -Γ΄Χωρών - PRORATA, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ INTRASTAT
  • Α4. ΙΔΡΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙAΣ
  • Α5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


  Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
  1. ERP της Softone
  2. Εxtra Μισθοδοσία της EpsilonNet
  3. HRM μισθοδοσίατης Data Communication
  4. Εxtraτης Epsilon Net - Εσόδων/Εξόδων
  5. Data Communication - Έσοδα/Έξοδα
  6. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων (άνευ χορήγησης)
  7. Union Μισθοδοσία 
  8. Union - Έσοδα/Έξοδα

   

  - Χορήγηση GOLD πιστοποίησης από το κέντρο μας, Επικοινωνούμε προσωπικά με τον εκάστοτε εργοδότη που ζητάει προσωπικό στο αντικείμενο αυτό και εγγυόμαστε εμείς προσωπικά για εσάς.
  - Δικαίωμα συμμετοχής κατόπιν επιλογής σε πρακτική άσκηση εντελώς δωρεάν στην λογιστική εταιρεία του ομίλου μας.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 μήνες 320 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..3.000,00 €
  Νέα τελική Τιμή:……………………………1.880,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 320 ώρες
  Τιμή με εφάπαξ καταβολή:……………1.480,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 18 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης ΦΠΑ –λογιστικών/φοροτεχνικών θεμάτων
  Κορυφαία Επιλογή εκμάθησης μισθοδοσίας, χειρόγραφης και μηχανογραφημένης
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 50 φυλλάδια, περίπου 3700 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.

  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ


  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.

  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886 4. Λ.Σ.Α. Webinar: Οι αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:https://bit.ly/2PUcfSy
  ΤΗΛ 2105138289

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο:

  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  - Αλλαγές σε θέματα φορολογικής κατοικίας. Κίνητρα προσέλκυσης κατοίκων εξωτερικού.

  - Φορολογία εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης

  Παροχές σε είδος και απαλλαγές εισοδημάτων μισθωτής εργασίας

  Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Φορολογικές αποσβέσεις και επισφάλειες, τι αλλάζει

  - Προσδιορισμός και φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος

  - Προσδιορισμός και φορολόγηση εισοδήματος από υπεραξία κεφαλαίου.

  - Οι αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης

  Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων λόγω covid

  - Φορολόγηση αποθεματικών επιχειρήσεων, με ευνοϊκές διατάξεις

  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

  - Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

  Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

  *Η ύλη θα προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται, αναλόγως των εξελίξεων που θα υπάρχουν (εγκύκλιοι, τύπος και περιεχόμενο φορολογικών δηλώσεων κλπ.) μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.


  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

  Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λογιστής– φοροτεχνικός και φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Συγγραφέας βιβλίων και μελετών σε θέματα φορολογίας και λογιστικής. Εισηγητής σε σεμινάρια σε θέματα φορολογίας και λογιστικής.


  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

  Παρασκευή, 23/04/2021, 17:00 - 21:00

  Θα αποσταλούν μοναδικοί κωδικοί για κάθε συμμετέχοντα.

  Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμο για μία εβδομάδα.

  Οι ερωτήσεις θα γίνονται μέσω chat κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.


  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.: 50,00 € (τελική τιμή)

  Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  25,00 € (τελική τιμή)

  (Ετήσια συνδρομή μέλους στον Λ.Σ.Α.: 70,00€ / Παροχές συνδρομής: Εκπτώσεις σε σεμινάρια, ερωτήματα, προσφορές, κλπ  )


  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 21/04/2021, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στα στοιχεία:

  ΠΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

   Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,

  ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597

  Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

  Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:https://bit.ly/2PUcfSy

  ΤΗΛ 2105138289

 5. Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5

  https://www.power-tax-training.gr/seminaria-eidika-forotexnika/

   

  Διοργανωτής Σεμιναρίου:
  Power Tax Training
  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1   Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου / Φυσική Παρουσία Αθήνα & με e-learning σε όλη την Ελλάδα


  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους
   
  pawertax
  Live e-Learning
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning
  pawertax
  Εξ'αποστάσεως
  Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα
  pawertax
  Φυσική Παρουσία
  Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power - Tax - Training
  pawertax
  Συνδυασμός
  Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί

  Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Γ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Ε.Λ.Π. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1002, 1003/2014

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
  Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
  ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Α5.1.1 Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού
  Α5.1.2 Χρονική Τακτοποίηση δαπανών – Εσόδων –λοιπών θεμάτων

  Μητρώο Παγίων
  Α5.1.3 Υπολογισμός Αποσβέσεων – Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
  Α5.1.4 Εγγραφή των αποσβέσεων τέλους χρήσης – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
  Α5.1.5 Βασικές συμφωνίες του Μητρώου Παγίων που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής
  Α5.1.6 Παραδείγματα – Χορήγηση αρχείων σε Excel

  Αποτίμηση Αποθεμάτων
  Α5.1.7 Απογραφή Αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - Εξαιρέσεις
  Α5.1.8 Μέθοδοι Αποτίμησης ( F.I.F.O., Μέση Σταθμική κλπ)
  Α5.1.9 Απογραφή των λοιπών Λογαριασμών μας ( Πελατών -Επ/γών -Προμ/τών κλπ)
  Α5.1.9α Παραδείγματα

  Εγγραφές Κλεισίματος ισολογισμού, Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου
  Α5.1.10 Τεχνική "mapping" απο το παλαιό λογ.σχέδιο στα Ε.Λ.Π. - αντιστοίχηση διαδικασία
  Α5.1.11 Κλείσιμο Ομάδας λογ/σμών 2, 6, 7
  Α5.1.12 Διαμόρφωση του Φύλλου Μερισμού
  A5.1.13 Διάγραμμα της Τεχνικής Κλεισίματος
  Α5.1.14 Δημιουργία του λογ/σμού λογ/σμού 82 - Κέρδη & ζημίες χρήσης
  Α5.1.15 Υπολογισμός προβλέψεων ( πελατών, προσωπικού κλπ). Ν.4172/2013
  Α5.1.16 Χειρισμός & δημιουργία Μεταβατικών λογ/σμών Ενεργητικού - Παθητικού
  Α5.1.17 Σύνταξη - Δημιουργία των Οικονομικών Καταστάσεων, Ηλεκτρονικός Φάκελος
  Α5.1.18 Σύνταξη - Δημιουργία των απαραίτητων δικαιολογητικών για το ΓΕΜΗ- Νομαρχία
  Α5.1.19 Παραδείγματα – χορήγηση αρχείων σε Excel

  Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Α5.1.20 Φορολογία Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α' Ε.Λ.Π.
  Α5.1.21 Φορολογική αναμόρφωση των αποτ/των ΠΟΛ.1097/28.4.2015 & αρθ.22,22Α,23,24,26 Ν.4172/2013
  Α5.1.22 Ποιες είναι οι δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά κατά κωδικό
  Α5.1.23 Υπολογισμός -Συμπλήρωση δηλώσεων του φόρου εισοδήματος Ο.Ε.-Ε.Ε., Ατομικές
  Α5.1.24 Υπολογισμός Τακτικού αποθεματικού - λοιπών αποθεματικών
  Α5.1.25 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
  Α5.1.26 Με ποια σειρά διανέμονται τα κέρδη της Α.Ε. & Ε.Π.Ε., προτεραιότητα -περιορισμοί
  Α5.1.27 Απαγορεύσεις στην Διανομή ΚΕΡΔΩΝ
  Α5.1.28 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές μελών Δ.Σ
  Α5.1.29 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές διαχειριστών στις Ε.Π.Ε.
  Α5.1.30 Μεταφορά της ζημιάς χρήσης : μέχρι πότε μπορεί να γίνει
  Α5.1.31 Συνέπειες όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή -ανακριβή
  Α5.1.32 Εκτεταμένα παραδείγματα με την συμπλήρωση δηλώσεων ( ΕΝ,Ε3 Ε2, Ε1 κλπ)

  Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Α5.1.33 Εισαγωγικές έννοιες στο Φορολογικό σχεδιασμό
  Α5.1.34 Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Τι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του:
  Α5.1.35 Μείωση Φόρων – έγκαιρη γνώση για το τι θα πληρώσει η επιχείρηση
  Α5.1.36 Έγκαιρος προγραμματισμός των Ταμιακών Ροών
  Α5.1.37 Επάρκεια Ταμειακής Ρευστότητας – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας
  Α5.1.38 Ανταγωνιστικότητα – Ευελιξία
  Α5.1.39 Διείσδυση σε νέα προϊόντα και αγορές
  Α5.1.40 Κατάργηση –συγχώνευση τμημάτων
  Α5.1.41 Επανασχεδιασμός θέσεων, τμημάτων, μεθόδων παραγωγής
  Α5.1.42 Επανακαθορισμός των Στρατηγικών στόχων της Οικονομικής Μονάδας
  Α5.1.43 θα γίνει ανάλυση βασικών περιπτώσεων βήμα -βήμα
  Α5.1.44 Παραδείγματα

  Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Α5.1.45 Αποτίμηση Συμμετοχών – Χρεογράφων
  Α5.1.46 Πώληση Χρεογράφων
  Α5.1.47 Διάθεση και Κεφαλοποίηση Αποθεματικών
  Α5.1.48 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, πρακτικά παραδείγματα

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
  Α5.1.49 Μεταβίβαση Μετοχών Α.Ε. μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α
  Α5.1.50 Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε
  Α5.1.51 Ποσοτών συμμετοχής ή μετοχών σε Α.Ε
  Α5.1.52 Μεταβίβαση ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΕ, ΕΕ, κ.λ.π
  Α5.1.53 Πρακτική Εφαρμογή Έμμεσων Φόρων – Ειδικών Φόρων – Δημοτικών Φόρων
  Α5.1.54 ΕΝΦΙΑ
  Α5.1.55 Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
  Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word

  Το πρόγραμμα που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
  1. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 εβδομάδες 30 ώρες

  Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..700,00 €
  Νέα τελική Τιμή:……………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 30 ώρες
  Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………....490,00 €

  * Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

  Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
  • Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
  • Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
  Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
  • Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
  • Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


  POWER TAX TRAINING ΣΗΜΑΙΝΕΙ

  4 λόγοι για να επιλέξετε τα σεμινάριά μας
   
  pawertax
  Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά
  με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ

  δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων μας με πολλαπλό τρόπο παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα.
  pawertax
  Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών
  από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας A/21666 ΦΕΚ.3145/27.11.2012, με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  pawertax
  Mόνο ΕΜΕΙΣ
  είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

   

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Για το Power-Tax-Training

  Υπεύθυνες διαχείρισης Προγραμμάτων

   

  Τσιούλη Στέλλα / Χρύσα Παπαδοπούλου

   

  Τηλ: 210-6231894, 210-6916886