Εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκη

seprator

Η Λογιστική εταιρεία Αμανατίδη ΙΚΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση επίβλεψη και καθοδήγηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Λογιστικό Γραφείο ΘεσσαλονίκηΛογιστής Θεσσαλονίκη Αμανατίδης

Η εταιρία λογιστικής ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΙΚΕ έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών οργανωμένου λογιστικού γραφείου. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικές – φοροτεχνικές- εργατικές αλλά και συμβουλές οργάνωσης. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και σκοπός μας είναι να διευρύνουμε το ήδη αξιόλογο πελατολόγιο μας.


Δηλώσεις Πόθεν έσχες

Οι βασικότερες ρυθμίσεις που εισάγονται με το ν. 4571/2018

Διαβάστε περισσότερα


Υπηρεσίες GDPR - Συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ

Το λογιστικό γραφείο σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς παρέχει την πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και ειδικότερα

•χαρτογράφηση των προσωπικών δεδομένων (data mapping)
•εκτίμηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων ( dpia)
•αξιολόγηση επικινδυνότητας (risk assessment)
•εκπόνηση σχεδίου συμμόρφωσης (compliance plan)
•Χάραξη πολιτικών προστασίας σε νομικό & τεχνολογικό επίπεδο.
•Υπηρεσίες ενημέρωσης προσωπικού
•Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (dpo)

Υπηρεσίες λογιστικής

one

ΙΔΙΩΤΕΣ 

Υποβολή μισθωτηρίων, Κλειδάριθμοι, Μεταβολές στοιχείων φυσικών προσώπων στη ΔΟΥ, Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Ρυθμίσεις οφειλών, Αιτήσεις για επιδόματα κοινωνικής κρίσης, Δηλώσεις πόθεν έσχες,  Υποβολή και σύνταξη δηλώσεων Ε9, Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

two

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Έναρξης παύσης μεταβολές, Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, Τήρηση – Επίβλεψη διπλογραφικών βιβλίων βάση Ε.Λ.Π & ΔΛΠ , Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Τήρηση βιβλίων αγροτών, Τήρηση επίβλεψη δημόσιας λογιστικής, Έκδοση μισθοδοσίας κοινών επιχειρήσεων, Έκδοση μισθοδοσίας οικονομικών έργων, Έκδοση μισθοδοσίας δημοσίου

three

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Εκκαθαρίσεις εταιριών, Διαχειριστικοί έλεγχοι, Επίβλεψη κατάρτισης προϋπολογισμού , προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, Business plan, Συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

infographic